GDPR och cookies

VADSTENA

PILGRIMS-

CENTRUM

Integritets- och cookiepolicy för Pilgrimscentrum


Svenska kyrkan följer svensk och europeisk lagstiftning, och vi hanterar personuppgifter med omsorg. Här kan du läsa om hur Pilgrimscentrum Vadstena hanterar personuppgifter i sin verksamhet. För hantering som gäller hela stiftsorganisationen och inte enbart Pilgrimscentrum hänvisar vi till Linköpings stifts integritetspolicy på stiftets webbplats.

 

Gästhem

När du bokar boende hos oss samlar vi vanligtvis in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna administrera bokningen, nå dig för information om din bokning och säkerställa att du är säker under tiden du bor här. Vår hantering grundar sig på det avtal du ingår genom att boka ett rum, och om du inte lämnar de personuppgifter vi efterfrågar kan vi inte genomföra bokningen.

 

Vi använder ett IT-system för att hantera din bokning, vilket innebär att systemleverantören kan komma att hantera dina personuppgifter. Vi har säkerställt genom ett särskilt avtal att de bara gör det enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter tas bort ur vårt bokningssystem 18 månader efter din vistelse hos oss, men kan komma att bevaras i upp till sju år för att vi ska kunna följa bokföringslagens regler.

 

Arrangemang

När du anmäler dig och eventuella andra deltagare till ett arrangemang genom Din Kurs/Eventry samlar vi vanligtvis in namn, e-postadress och ibland telefonnummer från dig. Om du ska betala via faktura efterfrågar vi även din adress, och det finns även en möjlighet att ange om du eller någon annan i din grupp ska ha specialkost vid de tillfällen mat eller fika ska serveras. Vi behöver uppgifterna för att administrera arrangemanget och din anmälan, genomföra arrangemanget i fråga och servera rätt mat till de som deltar. Vår hantering grundar sig på det avtal du och de andra deltagarna ingår genom att anmäla er till arrangemanget.

 

Om du bokar in ett arrangemang för en grupp för din organisations räkning behandlar vi i stället uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, din funktion och vilken organisation du företräder. Vi behöver uppgifterna för att administrera bokningen, kommunicera med gruppledare kring arrangemanget och slutligen genomföra arrangemanget i fråga på ett ändamålsenligt sätt. Vår hantering grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna anordna det önskade grupparrangemanget enligt era önskemål.

 

I de fall vi behandlar uppgifter om matallergier kopplar vi dem vanligtvis inte till specifika individer. Om vi gör det sker den hanteringen med stöd av samtycke.

 

Vi använder IT-system för att administrera våra arrangemang, vilket innebär att systemleverantörer kan komma att hantera dina personuppgifter. I de fallen har vi säkerställt genom ett särskilt avtal att de bara gör det enligt våra instruktioner.

 

Fakturaunderlag sparas i sju år efter räkenskapsårets slut i enlighet med bokföringslagen. Eventuella uppgifter om specialkost/allergier gallras av oss och eventuell tredje part direkt efter arrangemanget.

 

Pilgrimsvärdar och volontärer

Om du engagerar dig som pilgrimsvärd eller annan volontär hos oss hanterar vi ditt namn, telefonnummer och e-postadress för att vi ska kunna kontakta dig och bjuda in dig att återkomma som volontär nästa år. Vi gör detta med stöd av vårt berättigade intresse att kunna ta in volontärer i vår verksamhet. Uppgifterna sparas under tiden du är volontär och rensas efter ett år om du inte återkommer som volontär igen innan dess.

 

Förbön

Om du mejlar in en förbön till oss innebär det att vi får in ditt namn, din e-postadress och innehållet i själva bönen. Bönen hanteras i vårt e-postsystem och raderas så snart vi skrivit in den i vår förbönsbok. Innan bönen läses upp anonymiseras eventuella personuppgifter i bönen, t.ex. genom att endast nämna förnamn i stället för hela namn, så att det inte går att identifiera enskilda personer. Böner du själv skriver in i vår förbönsbok kommer inte att rensas eller ändras på något vis.


Vår Cookiepolicy

Läs om vår cookieppolicy på pilgrimscentrums hemsida här:

https://www.pilgrimscentrum.se/pilgrimscentrum/gdpr-och-cookies-44776449


 

Mer information och kontaktvägar

Linköpings stift, org.nr. 252010-0021, ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter enligt ovan. För mer information om hur Linköpings stift och Pilgrimscentrum Vadstena hanterar personuppgifter, se integritetspolicyn på Linköpings stifts webbplats. Där hittar du även information om vilka rättigheter du har samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

KONTAKT


PILGRIMSCENTRUM

Klostergatan 7
592 30 Vadstena

Tlf: 0143 - 105 71
info@pilgrimscentrum.se

PILGRIMSCENTRUMS
ÖPPETTIDER


se hemsida

FÖLJ OSS

© Allt är dig givet!

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "samtycker" godkänner du vår användning av cookies.

Ta reda på mer
Jag samtycker