Församlingar i Svenska kyrkan

Till församlingar i Svenska kyrkan

Ligger din församling nära St. Birgitta Ways och är ni intresserade av att bidra till en fungerande vandringsupplevelse för målgruppen pilgrimer? Kontakta då någon utav oss som jobbar med St. Birgitta Ways.

Kontakt >> 

Inspiration

Se Emma Audas föredrag om kyrkans uppgift att möta pilgrimen från Pilgrimsteologiska seminariet 2023

Pilgrimsnätverket för Linköpings stift

Vadstena pilgrimscentrum drivs av Svenska kyrkan, Linköpings stift. Vill du Jobba med pilgrimsfrågor i din församling och tillhör Linköpings stift har du möjlighet att delta i våra nätverksträffar. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig nästa gång vi bjuder in till nätverksträff.