Skyltar

Skyltar

Hur St. Birgitta Ways är märkt i fält kan variera beroende på hur nära eller långt ifrån Vadstena du befinner dig. St. Birgitta Ways består av flera sammanlänkade pilgrimsleder som många gånger har sina egna märken och stolpar. Alla så kallade "ledhuvudmän" väljer själva hur deras sträcka är märkt. Så var uppmärksam.


Du hittar oftast St. Birgitta Ways skyltar vid ledentréer eller där en led slutar och en annan tar vid. När du kommit så pass nära Vadstena att du befinner dig i Östergötland så hittar du vår märkning mera frekvent.


Här kan du läsa mer om märkning av St. Birgitta Ways