Syd

ST. BIRGITTA WAYS - SYD

HAMBURG - MARIBO - LUND - VADSTENA

776 KM

35 DAGAR

Ta nattåget till Hamburg och vandra tillbaka!

Saint Birgitta Ways syd börjar i Hamburg i Norra Tyskland, går genom Danmark vidare genom Sverige: Skåne, Småland och Östergötland till Vadstena. Den binder på så vis samman Vadstena med övriga pilgrimdestinationer i Europa. Nästan varje dagsetapp passerar olika skepnader av vatten, hav, sjöar och bäckar. Det tillsammans medalla kyrkor du kan pausa i ger en känsla av att vara deli något större.

Pilgrimslederna i nätverket 

St. Birgitta Ways SYD

FRÅN HAMBURG TILL VADSTENA

Jakobsweg Via Baltica

HAMBURG - LÜBECK

Via Baltica, även kallad den Baltisk-Westfaliska Vägen, är den nordligaste öst-västliga förbindelsen i det tyska nätverket av Jakobsvägar. Vägen börjar på ön Usedom vid gränsen mellan Polen och Tyskland mellan Swinemünde (Swinoujscie) och Kamminke. Den utgör därmed bron från de baltiska länderna till Santiago de Compostela i Spanien.

Jakobsweg Via Scandinavica

LÜBECK - RÖDBY/PUTTGARDEN

Via Scandinavica förbinder de skandinaviska länderna med Jakobsvägarna i södra Tyskland. Leden sköts av den Tyska Jakobsföreningen.

Den danske pilgrimsrute

RÖDBY/PUTTGARDEN - LUND

Den danska pilgrimsleden sträcker sig från Rödby/Puttgarden i söder till Lund och Pilgrimsvägen i Skåne för fortsatt vandring mot Vadstena. Leden är markerad med blå skyltar med gula musselskal och gula pilar.

Pilgrimsvägen i Skåne

LUND - SKÅNES FAGERHULT

Genom Skåne och Blekinge sträcker sig ett nätverk av pilgrimsleder med Lunds domkyrka som nav.

Nydalaleden

SKÅNES FAGERHULT - NYDALA

Nydalaleden är en pilgrimsled som följer fotspåren av de första människorna som befolkade Sverige – en väg som kontinuerligt uppdaterats och förvandlats till såväl Riksettan som E4:an. Leden, som flera sträckor går parallellt med Lagaån, passerar många intressanta fornminnen och låter dig upptäcka såväl små pittoreska byar som skogs- och ängsmark. Leden går från gränsen till Skåne upp till Nydala klosterkyrka där den sammanstrålar i ett större nätverk av pilgrimsleder. Klosterkyrkan grundades 1143 och kallades Nova-Vallis av munkarna.

Munkaleden

NYDALA-BYARUM

Munkaleden går genom alla typer av småländsk natur, tallskog, mörk granskog, odlad mark, genom vackra
ängar och hagar och över mossmark. Munkaleden är uppmärkt med blå färg och pilar med abbotsigill vid alla vägskäl. Utmed leden finns också informationstavlor med uppgifter om naturen och historiska platser. Det finns särskilda meditationstavlor vid platser där du kan finna vila.


Franciskusleden

BYARUM-ALVASTRA

Franciskusleden är en pilgrimsled som går genom ett vackert landskap nära Vättern. Leden går genom det av UNESCO utsedda biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Här har luffare tidigare vandrat, kungar har ridit sin eriksgata, pilgrimer sökt sig mot Vadstena och ibland ännu längre. Den ansluter i Alvastra till Klosterleden som går till Vadstena. I söder går leden till Byarum där den ansluter till Munkaleden.

Klosterleden

ALVASTRA-VADSTENA

På Klosterleden från Alvastra till Vadstena vandrar du över östgötarnas heliga berg, Omberg. Du beundrar utsikten över Vättern, gör kanske en avstickare från leden till Heliga Hjärtas Kloster där du kan delta i Mariadöttrarnas böner för att sedan vandra vidare till Borghamn för övernattning. Nästa dag fortsätter leden över östgötaslätten där du kan besöka flera medeltida kyrkor för att till sist komma fram till pilgrimsmålet Kloster­kyrkan i Vadstena. En led alldeles lagom för en helg.

Förslag på etapper

LÄNGS ST. BIRGITTA WAYS SYD

JÖNKÖPING - VADSTENA

JÖNKÖPING - VADSTENA

Total längd 142 KM

Antal etapper 7-8

Tidsåtgång 7-8 dagar

Vandring längs Franciskusleden och Östgötaleden med närhet till västra vätternbranternas unika natur och vackra utkiksplatser.

Denna sträcka berättigar till Birgittacertifikat >>

ÖDESHÖG - VADSTENA

ÖDESHÖG - VADSTENA

Total längd 107 KM

Antal etapper 3

Tidsåtgång 3 dagar

Strapatsrik prova-på-vandring lagom för en helg. Leden går över Omberg och Vadstenaslättens vackra landskap.