Pilgrim

Vad är en pilgrim?

Pilgrimsmotivet finns sedan mycket lång tid tillbaka i nästan alla kulturer och religioner. Att ge sig ut på pilgrimsvandring eller vallfärd finns bland annat inom kristendom, hinduism, islam, och buddhism. Pilgrimerna söker ofta efter det heliga i sina liv. Många vill fördjupa en relation till sig själv, andra och Gud. En del vill berätta om livets djupare värden och kanske göra sig tillgänglig för oplanerade möten i nya sammanhang. Ett sätt de gör detta på är att de vandrar eller reser till heliga platser där de kan inspireras av någon som gått före.


Pilgrim betyder främling
Pilgrim kommer från betydelsen i ordet främling. När hon kommer vandrande eller resande så befinner hon sig på främmande mark, bland främmande människor. Detta passar också bra in i andligt överförd mening att vi är här med vår jordliga existens tillfälligt. Samtidigt hittar vi alltmer in i oss själva, in i våra hjärtan. Vad det är att vara pilgrim finns också bra beskrivet på Pilgrim i Sveriges hemsida


Verktyg för den inre vandringen

För dig som vill pilgrimsvandra har Vadstena Pilgrimscentrum tagit fram några hjälpmedel för "den inre vandringen". Klicka på länkarna för att läsa mer.